Bakgrund

Uppdrag

Madeleine Söderström har en bred erfarenhet av arbete med människor och utveckling av system, modellbygge och organisationsutveckling. Hon möter både individer, ledare, grupper i olika utvecklingsuppdrag och upptäcker de öppna dörrarna för förändring, brobyggen och samarbeten. Genom olika uppdrag har hon skaffat sig en gedigen kunskap som hon nu öser ur och ger av generöst till de människor – privatpersoner/organisationer – hon möter.

Uppdragen har skiftat  och sammanhangen har hunnit bli många som bland annat verksamhetsledare, företagsledare, projektledare, handledare, samtals- och processledare, kris och försoningsarbete.

Madeleine har ett öga som ser långt. Hon tar in små detaljer och helheter samtidigt och hittar på så sätt både små och stora lösningar på de problem som hon ställts inför i olika uppdrag. Hon vandrar med lätthet mellan uppdrag i staden och på landet, små organisationer, stora myndigheter, torp, hus och i slott eller i naturen och skogen. Hon jobbar med glädje i det lilla, enkla, privata och räds samtidigt aldrig komplexa uppdrag och stora frågeställningar. 

Om det krisar så är hennes värme och nyfikenhet där och löser upp knuten. I de komplexa lägen hon ibland får kliva in i vet hon ofta hur det enkla kan uppstå igen.

Ett yngre förflutet finns också inom kommunikation, information, konferens, sälj, utbildning, föreläsning, marknadsföring och turism. Inom butik, konferens/hotell/restaurang, blomsterdekoration och inredning.

Hon är född i Roslagen, uppväxt i Södertälje och bor numera på Mörkö en ö 5 mil söder om Stockholm i Södertälje kommun.

madeleine@morko.se

ORGANISATION

SAMHÄLLE

PIVATPERSONER

Utbildning

Stockholms Universitet: Beteendevetenskaperna 3 årig utbildning – Psykologi/pedagogik/sociologi.

Stockholms Universitet: Arbetslivsdidaktik, Lärande organisation, Gruppsykologi, Organisation och ledarskap.

Södertörns Högskola: Företagsekonomi, Retorik

KI – Karolinska Institutet: Beroendetillstånd

Utbildningar & Kurser Coaching, MI – Motivational Intervju,  Art of Hoasting, Fullbordad kommunikation, Certifiering i Sorgbearbetning, Trauma kompetens: Somatic experiencing, T.R.E. Mindfulness, Energy Balancing Program, Sensomotorisk rörelseträning, Dans, Vedic Art mfl…

UPPDRAG & SAMARBETEN

Stockholm stad, Destination Södertälje/Träffpunk Tälje/Turistinformation, KTH, Stockholms Läns Sjukvårdsområde: SLSO  (Psykiatri, Primärvård, BUP, Hälsa & Habilitering, Geriatrik). Haganäs LSS, Advisor, RSS (LSS), Socialtjänsten, SLL – Sörmlands Läns Sjukvårdsområde, Trosa Vårdcentral, Trosa kommun, Södertälje Turistbyrå, Försäkringskassan,  Arbetsförmedlingen, Jobbtorg Stockholm, Camfil, Adapto, Ekgården, Åby Kulle, Sundsvalls kommun, KOM, Skillebyholm, Stensunds Folkhögskola, Kommunalarbetarförbundet, Hellebybod, KFG, IHH, Hälsa Södertälje!, Excellera, End Ecocide Sweden. Pershagenskolan Södertälje, Stensund Folkhögskola, Waldorfskola.

…samt hundratals privatpersoner, vuxna och unga i förändring

IDEELLA ENGAGEMANG OCH UPPDRAG:

Klimatvandring 2023 https://www.facebook.com/Klimatvandra2023

Edda Sverige http://www.eddasverige.se

FÖRädla   Förändringar utanför ramen inom det genuina fältet.

Participating as Swedish delegate/Grandmother Sweden in: ”The Council of European Grandmothers”  http://www.councileugrandmothers.eu/about-us.html

Initiativtagare 2014 Landsbygdsutvecklings projekt: ”Vardagsrummet” – Ett blomstrande Mörkö/Mörköbygden –  Utveckling lokalt, hållbart och visionärt.

Bakgrund

HÅLLBARHET & RESILIENS

Med intresse för ledarskap, det hållbara samhället, människan och hennes relation till hela hennes livsmiljö har hennes nyfikenhet tagit henne runt bland många olika utvecklande bildningsvägar och synsätt. Hon har haft många tillfällen att både empiriskt och teoretiskt undersöka hur man klokare och mer förenklat kan stärka ledare, självorganiserande grupper och en sund medarbetar kultur. Stärka hälsa- och livsbalans med sunda flöden på både individ/grupp/samhällsnivå och därmed minska bekymmer med stagnerade team, sjukfrånvaro och flödet in till vårdsystem och myndigheter.

Beteendeloop och kulturella mönster

  • Hur får man igång en ‘beteendeloop’ även där stort motstånd finns i människor, i organisationen som system eller i samhället i stort?
  • Hur får man sedan cirkulationen i förändringsloopen att inte vika av utan hålla igång ett flöde som tar oss igenom loopens alla nivåer och leder oss fram till den förändring som är önskad?
  • Hur kan vi människor relatera sundare till varandra.vår uppgift och genom det i ett större perspektiv, relatera till omvärldens flöde, behov och rytm i den livsmiljö eller den natur som vi alla är en del av?
  • Hur kan människors liv likväl som en organisation i högre grad bli resilient och självreglerande?
  • Hur kan företag eller samhällen bli mer inkluderande och förenkla samarbeten över gränser?

Dessa frågetecken är några av de hon rätar ut och har undersökt på flera sätt genom sitt yrkesliv och ideella ‘pro bono’ engagemang. Nyfikenheten har också lett henne till att undersöka teorier, synsätt och metoder inom olika fält och läror från olika hörn i landet och i världen. Hon har under några år undersökt också myndigheternas, skolors och idéburen verksamhets olika samt överlappande uppdrag. Länkar och kedjor inom/mellan dem samt flöden, brytpunkter, motstånd, balanspunkter och öppna fält.

ETT NYFIKET LUGN

Madeleine har också med sitt lugn och sitt metodiska och noggranna arbete klivit in som handledare och samtalsledare då det uppstått svåra kriser eller behov av försoningsprocesser.

CREATE – Att kreativt och lyhört forma resilienta livsmiljöer och utvecklingsmodeller

Hon har också haft möjligheten att vara ledare för en del lite komplexa och annorlunda samarbetsprojekt. Kluriga frågor och otippade samarbeten är något som stimulerar hennes nyfikenhet lite extra: Hur människor tränger igenom riktigt svåra livstillstånd, hur organisationer eller samhällen bryter gamla hindrande kulturer och beteendetrender, hur otippade eller komplexa samarbeten skapas. Hur grupper bibehåller sitt flow och en hållbar balans i förändring och hur ledarskap kan stärkas och utvecklas genom svårigheter och förändringsloopar. Hur miljöers alla olika nivåer påverkar och balanserar allt i sitt fält; där både det estetiska, fysiska, ergonomi, konstnärligt, socialt och psykologi samt nervsystemets behov av en balanserad design kan tas med in i utformningen.

KREATIVITET FÄRG OCH FORM

Madeleine genomför ibland också korta uppdrag som inredare, stylist och blomsterdekoratör. Där får kreativiteten och esteten i henne fritt flöde, vilket ibland behöver vara en del av hennes vardag det skapar en viktig balans och glädje i livet. Efter en längre tid av utvecklingsarbete, känslomässigt arbete eller krishantering i organisationer är det skönt att ta i med kroppen, identifiera skönheten och skapa med händerna igen. Här i den estetiska miljöutvecklingen handlar det också om balans och flöden, men då mellan färger, former, linjer, kvalitéer och socialt genom dem som vistas i miljön.Reflektion

När jag sitter och betraktar det spännande utvecklingsarbete, facilitering och samskapande jag har fått vara med om då blir jag glad och inspirerad att göra mer. Samarbete mellan de lika och de olika är en kreativ och dynamisk process som är oändligt berikande att vara i. Vi behöver öka förmågan att klara av mer av samarbeta över kulturella-/yrkes-/åldersgränser både i våra liv, organisationer och i världen.

Vi behöver också en ökad relationell kompetens och medvetenhet hos människor, det är ju i det mellanmänskliga som allt sker. Det är här käppar fastnar i hjulen eller fantastiska flow uppstår. Den relationella förmågan påverkar också på samma sätt människans relation till naturen och den livstråd vi alla är beroende av – klimatet. Klimatet runt och på jorden och klimatet i den gemenskap och de arbetsmiljöer vi lever i och är en del av de bygger i stora delar på samma sak. Här i det vida fältet kan jag med lätthet använda mina många nycklar och erfarenheter. För egentligen handlar allt om just om samma sak – om relationen och balansen mellan allt som lever, allt vi gör och allt vi möter.

Flöde och balans

Att lossa på flödet går ofta till på samma eller liknande sätt när jag arbetar. Där flödet fastnat oavsett område finns också lösningens karta tydligt beskriven. Samarbeta inom och över gränser är både svårt, enkelt och på flera plan otroligt givande att utveckla. De organisationer eller bygder/städer som tar det relationella och samarbetsförmågan mellan det som är olikt på allvar och lyckas med det. De går före, har kul på vägen, kan utveckla storverk och kommer långt även med små medel.


What FOOTPRINT do you want to leave behind?

mail: madeleine@morko.se

TEL: +46738461932

%d bloggare gillar detta: