Om

OM MIG
TJÄNSTER ORGANISATION
TJÄNSTER PRIVATPERSONER
KONTAKT
BLOGG

BAKGRUND

Madeleine Söderström har en bred erfarenhet av arbete med människor, ledare, grupper, miljöer och gränsöverskridande samarbeten. Genom olika uppdrag har hon skaffat sig en gedigen kunskap som hon nu öser ur och ger av generöst till de människor – privatpersoner/organisationer – hon möter.

Uppdragen har skiftat  och sammanhangen har hunnit bli många som verksamhetsledare, företagsledare, projektledare. Kris och försoningsarbete. Samtalsterapeut, handledare, mentor, coach, pedagog. Föreläsare, facilitator, hoast/värd. Hon har även med framgång varit projektansvarig för bygge av nya samhälls-/vård-/ myndigheters samarbetsplattformar och ny uppdrags- och innehållsmodeller. Projektlett ”Byarum – Vardagsrum” och landsbygdsutveckling. Lett utvecklingsprojekt för utbildning, rehab, beroendetillstånd. Varit verksamhetsansvarig för traumabehandlingsenhet samt arbetat med olika former av handledning vid karriärbyte och yrkesvägledning. Med intresse för det hållbara samhället och den hållbara människan har hon varit nyfiken på människans bildningsvägar och hur de kan stärka hälsa- och livsbalans för att minska ingång till myndigheter och vårdsystem. Därav så undersökte hon socialpedagogikens nycklar och ansvarade under några år för utbildning av Socialpedagoger. Hon har också ansvarat för projekt med fokus på vård och arbetsmarknadsfrågor. Hon har också velat hitta de pedagogiska nycklarna där de unga är och därav undersökt hur de missbrukare och kriminella tar sig tillbaka in i samhället igen samt undersökt skolans värd, dess processer och utvecklingsområden inom folkhögskola och grundskola samt varit ledare för en del lite komplexa och annorlunda samarbetsprojekt. Madeleine har också med sitt lugn och sitt metodiska och noggranna arbete klivit in som handledare och samtalsledare då det uppstått svåra kriser eller behov av försoningsprocesser.

Kluriga frågor och otippade samarbeten är något som stimulerar hennes nyfikenhet lite extra: Hur människor tränger igenom riktigt svåra livstillstånd, hur samhällen bryter beteendetrender, hur otippade eller komplexa samarbeten skapas och får flöde. Hur grupper bibehåller sitt flow och en hållbar balans i förändring och hur ledarskap kan stärkas och utvecklas genom svårigheter och förändringsloopar.

Om det krisar så är hennes värme och nyfikenhet där och löser upp knuten. I de komplexa lägen hon ibland får kliva in i vet hon ofta hur det enkla kan uppstå igen. Hon är ständigt nyfiken på hur människors liv eller ett samhälle i högre grad kan bli resilient och självreglerande. Hur samhällen i städer kan inkludera samarbeten med landsbygd och naturens tydliga och viktiga behov. Detta är något som hon undersökt på många plan och nivåer genom sitt yrkesliv. 

Madeleine genomför ibland också korta uppdrag som inredare, stylist och blomsterdekoratör. Där får kreativiteten och esteten i henne fritt flöde, vilket också behöver vara en betydelsefull del av hennes vardag och skapar en viktig balans och glädje i livet. Efter en längre tid av känslomässigt arbete, krishantering eller en tid av lite längre utvecklingsuppdrag är det skönt att ta i med kroppen och skapa med händerna igen. Här handlar det också om balans och flöden, men då mellan färger, former, linjer, kvalitéer och socialt genom dem som vistas i miljön.

Madeleine har ett öga som ser långt. Hon tar in små detaljer och helheter samtidigt och hittar på så sätt både små och stora lösningar på de problem som hon ställts inför i olika uppdrag. Hon vandrar med lätthet mellan uppdrag i staden och på landet, små organisationer, stora myndigheter, torp, hus och i slott eller i naturen och skogen. Hon jobbar med glädje i det lilla, enkla, privata och räds samtidigt aldrig komplexa uppdrag och stora frågeställningar. 

Ett yngre förflutet finns också inom kommunikation, information, konferens, sälj, marknadsföring och turism. Inom butik, konferens/hotell/restaurang, blomsterdekoration och inredning.

Hon är född i Roslagen, uppväxt i Södertälje och bor numera på Mörkö en ö 5 mil söder om Stockholm i Södertälje kommun.


UTBILDNING

Stockholms Universitet: Beteendevetenskaperna 3 årig utbildning – Psykologi/pedagogik/sociologi.

Stockholms Universitet: Arbetslivsdidaktik, Lärande organisation, Gruppsykologi, Organisation och ledarskap.

Södertörns Högskola: Företagsekonomi, Retorik

KI – Karolinska Institutet: Beroendetillstånd

Utbildningar & Kurser Coaching, MI – Motivational Intervju,  Art of Hoasting, Somatic experiencing, T.R.E, Mindfulness, Energy Balancing Program, Fullbordad kommunikation/ Sorgbearbetning, Sensomotorisk rörelseträning, Dans, Vedic Art mfl…

ERFARENHETER OCH SAMARBETEN

Stockholm stad, Destination Södertälje/Träffpunk Tälje, Turistbyrå, KTH, Stockholms Läns Sjukvårdsområde: SLSO –  Psykiatri, Primärvård, BUP, Hälsa & Habilitering, Geriatrik, Haganäs LSS, Advisor, RSS, Socialtjänsten, SLL – Sörmlands Läns Sjukvårdsområde, Trosa Vårdcentral, Trosa kommun, Södertälje Turistbyrå, Försäkringskassan,  Arbetsförmedlingen, Jobbtorg Stockholm, Camfil, Adapto, Ekgården, Åby Kulle, Sundsvalls kommun, KOM, Skillebyholm, Stensunds Folkhögskola, Kommunalarbetarförbundet, Hellebybod, KFG, IHH, Hälsa Södertälje!, Excellera, End Ecocide Sweden…

…samt hundratals privatpersoner, vuxna och unga i förändring

IDEELLA ENGAGEMANG OCH UPPDRAG:

Edda Sverige http://www.eddasverige.se

FÖRädla   Förändringar utanför ramen inom det genuina fältet.

Participating as Swedish delegate/Grandmother Sweden in: ”The Council of European Grandmothers”  http://www.councileugrandmothers.eu/about-us.html

Initiativtagare till ”Vardagsrummet” 2014 En utvecklingsplattformen ”Ett blomstrande Mörkö”/Mörköbygden –  Utveckling lokalt, hållbart och nära landsbygden

Klimatvandring 2023 https://www.facebook.com/Klimatvandra2023


Samarbete och Samskapande

Brobygge

När jag sitter och betraktar allt det utvecklingsarbete och samskapande jag har fått vara med om blir jag glad och inspirerad att göra mer. Samarbete är en kreativ och dynamisk process som är oändligt berikande att vara i. Vi behöver mer av denna förmåga i våra liv och i världen. Förmågan att skapa, producera, leva och samarbeta nära med andra som är olik mig själv. Därur kommer också det stora som många längtar efter och som uppnås när det är flöde i ett samarbete eller i en relation. 

Att skapa och öppna flöden är tillfredsställande och roligt. Många gånger handlar det om att bygga en bro från en del till en annan. Jag gillar att bygga broar som öppnar upp för de storverk som blir till när olika möts och skapar framtid tillsammans. 

Bakgrund 

Jag har genom åren haft möjlighet att arbeta med samarbeten över myndighetsgränser. Över osynliga och synliga gränser inom och mellan team, organisationer, vårdsystem, socialtjänst, i offentlighet och privat sektor,  mellan olika avdelningar och synsätt. Byggt broar inom och mellan kommunal verksamhet, stiftelser och idéburen verksamhet. Vi har varit ute på landsbygden och i staden och också samarbeten i privata relationer inom gemenskaper och familjer. Jag har fått möjligheten att sätta samman olika myndigheters uppdrag till ett gemensamt uppdrag i en samorganiserande plattform och därigenom lyckats med att skapa många synergier; både ekonomiska, personella och hälsoaspekter. Jag har också fått förmånen att se över olika skolformer och system så att man därigenom i de kommuner som vill, nu kan börja investera i de ungas sunda utveckling så hälsofrågor, kriminalitet, ohälsa, social problematik till slut kan bli till ”ickefrågor”. Den stora myndighetsapparat som nu avlönar en otroligt stor mängd människor som bara behövs när det gått fel på vägen, den behöver förflyttas ner tidigare i samhällscykeln eller människors liv. Sådana projekt har jag haft den stora förmånen att vara nyfiken på där vi funnit nycklar och lösningar på kostsamma samhällsfrågor.

Olika sammanhang

Att lossa på flödet går ofta till på samma eller liknande sätt när jag arbetar. Där flödet fastnat finns också lösningens karta tydligt beskriven. Ibland handlar det om relationer mellan människor eller strukturer, värderingar som människor har eller grupper manifesterat i en kultur som gör att saker flödar på eller stagnerar och fastnar. 

Samarbeta över gränser är både svårt, enkelt och på flera plan otroligt givande att utveckla. De som lyckas med detta går före, har kul på vägen och kommer långt även med små medel.

MAIL: madeleine@morko.se

mail: madeleine@morko.se

TEL: +46738461932


What FOOTPRINT do you want to leave behind?

%d bloggare gillar detta: