Om

BAKGRUND

Madeleine Söderström har en bred erfarenhet av arbete med människor, miljöer, ledare, grupper och gränsöverskridande samarbeten. Genom olika uppdrag har hon skaffat sig en gedigen kunskap som hon nu öser ur och ger av generöst till de människor – privatpersoner/organisationer – hon möter.

Uppdragen har skiftat  och sammanhangen har hunnit bli många som verksamhetsledare, företagsledare, projektledare. Samtalsterapeut, handledare, mentor, coach, pedagog. Föreläsare, facilitator, hoast/värd. Hon har även varit projektansvarig för bygge av nya samhälls-/vård-/ myndigheters samarbetsplattformar. Projektlett Byarum och landsbygdsutveckling. Lett utvecklingsprojekt för utbildning, rehab, beroendetillstånd, chock/traumabehandling samt yrkesvägledning. Ansvarat för utbildning av Socialpedagoger, ansvarat för projekt med fokus på hälsa, vård och  arbetsmarknadsfrågor samt en del lite komplexa och annorlunda samarbetsprojekt.

Kluriga frågor och otippade samarbeten är något som stimulerar hennes nyfikenhet lite extra: Hur människor tränger igenom riktigt svåra livstillstånd, hur samhällen bryter beteendetrender, hur otippade eller komplexa samarbeten skapas och får flöde. Hur grupper bibehåller sitt flow och en hållbar balans i förändring och hur ledarskap kan stärkas och utvecklas genom svårigheter och förändringsloopar.

Om det krisar så är hennes värme och nyfikenhet där och löser upp knuten. I de komplexa lägen hon ibland får kliva in i vet hon ofta hur det enkla kan uppstå igen. Hon är ständigt nyfiken på hur människors liv eller ett samhälle i högre grad kan bli resilient och självreglerande. Hur samhällen i städer kan inkludera samarbeten med landsbygd och naturens tydliga och viktiga behov. Detta är något som hon undersökt på många plan och nivåer genom sitt yrkesliv. 

Madeleine genomför ibland också uppdrag som inredare, stylist och blomsterdekoratör. Där får kreativiteten och esteten i henne fritt flöde, vilket också är en betydelsefull del av hennes liv och som skapar en viktig balans i livet. Efter en längre tid av känslomässigt arbete, krishantering eller en tid av lite längre utvecklingsuppdrag är det skönt att ta i med kroppen och skapa med händerna igen. Här handlar det också om balans och flöden, men då mellan färger, former, linjer, kvalitéer och socialt genom dem som vistas i miljön.

Ett yngre förflutet finns också inom kommunikation, information, sälj, marknadsföring och turism. Inom butik, konferens/hotell/restaurang, blomsterdekoration och inredning.

Hon är född i Roslagen, uppväxt i Södertälje och bor numera på Mörkö en ö 5 mil söder om Stockholm i Södertälje kommun.

Madeleine har ett öga som ser långt. Hon tar in små detaljer och helheter samtidigt och hittar på så sätt både små och stora lösningar på de problem som hon ställts inför i olika uppdrag. Hon vandrar med lätthet mellan uppdrag i staden och på landet, i koja, torp, hus och i slott eller i skogen. Hon jobbar med glädje i det lilla, enkla, privata och räds samtidigt aldrig komplexa uppdrag och stora frågeställningar. 


STUDIER

Stockholms Universitet: Beteendevetenskaperna – Psykologi/pedagogik/sociologi.

Stockholms Universitet: Arbetslivsdidaktik, Lärande organisation, Gruppsykologi, Organisation och ledarskap.

Södertörns Högskola: Företagsekonomi, Retorik

KI – Karolinska Institutet: Beroendetillstånd

Utbildningar & Kurser Coaching, MI – Motivational Intervju,  Art of Hoasting. Somatic experiencing, T.R.E, Mindfulness, Energy Balancing Program, Målning, Dans,   Fullbordad kommunikation/ Sorgbearbetning, Sensomotorisk rörelseträning, Vedic Art mfl

ERFARENHETER OCH SAMARBETEN

Stockholm stad, Destination Södertälje/Träffpunk Tälje, KTH, Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO –  Psykiatri, Primärvård, BUP, Hälsa & Habilitering, Geriatrik), Haganäs, Advisor, RSS, Socialtjänsten, SLL – Sörmlands Läns Sjukvårdsområde, Trosa Vårdcentral, Trosa kommun, Södertälje Turistbyrå, Försäkringskassan,  Arbetsförmedlingen, Jobbtorg Stockholm, Camfil, Adapto, Ekgården, Åby Kulle, Sundsvalls kommun, KOM, Skillebyholm, Stensunds Folkhögskola, Kommunalarbetarförbundet, Hellebybod, KFG, IHH, Hälsa Södertälje!, Excellera, End Ecocide Sweden…

…samt hundratals privatpersoner vuxna och ungai förändring

IDEELLA ENGAGEMANG OCH UPPDRAG:

Edda Sverige http://www.eddasverige.se

FÖRädla   Förändringar utanför ramen inom det genuina fältet.

Participating as Grandmother Sweden in: ”The Council of European Grandmothers”  http://www.councileugrandmothers.eu/about-us.html

Initiativtagare till utvecklingsplattformen ”Ett blomstrande Mörkö”/Mörköbygden –  utvecklingsarbete lokalt, hållbart och nära landsbygden

Ledamot i ”GO Framtidsgruppen” för en god, hållbara  och flexibel Äldreomsorg 2027. FÖR äldre och unga funktionshindrade och dess anhöriga.


MAIL: madeleine@morko.se

TEL: +46738461932


What kind of environment and culture do you want to CREATE?
Where do you want to GO?
How do you want to create a substainable and HEALTHY life or organisation?
What FOOTPRINT do you want to leave behind?

%d bloggare gillar detta: