Bakgrund

Uppdrag

Madeleine Söderström har en bred erfarenhet av arbete med människor och utveckling av metod-, system-, modell- och organisationsutveckling samt samarbeten över yrkes och kulturgränser. Hon möter både individer och grupper och identifierar de öppna dörrarna för förändring och samarbeten. Genom olika uppdrag och konsultationer så har hon skaffat sig en gedigen kunskap som hon nu öser ur och ger av generöst till de människor hon möter.

Uppdragen har skiftat  och sammanhangen har hunnit bli många som bland annat samtals- och processledare, verksamhetsledare, projektledare, företagsledare, handledare, kris och försoningsarbete.

Madeleine har ett öga som ser långt. Hon tar in små detaljer och helheter samtidigt och hittar på så sätt både små och stora lösningar på de problem som hon ställts inför. Hon vandrar med lätthet mellan små organisationer och stora myndigheter. Jobbar i uppdrag både inomhus och ute i naturen och skogen.

Genom åren har det blivit flera projekt både i staden och på landsbygden. Om det krisar så är hennes värme och nyfikenhet där och löser upp knuten. I de komplexa lägen hon ibland får kliva in i vet hon ofta hur det enkla kan uppstå igen.

Ett yngre förflutet finns också inom kommunikation, information, sälj, utbildning, föreläsning, marknadsföring och turism. Inom butik, konferens/hotell/restaurang/catering, blomsterdekoration och inredning.

Hon är född i Roslagen, uppväxt i Södertälje och bor numera på Mörkö en ö 5 mil söder om Stockholm i Södertälje kommun.

madeleine@morko.se

ORGANISATION

SAMHÄLLE

PIVATPERSONER

Utbildning

Stockholms Universitet: Beteendevetenskaperna 3 årig utbildning – Psykologi/pedagogik/sociologi.

Stockholms Universitet: Arbetslivsdidaktik, Lärande organisation, Gruppsykologi, Organisation och ledarskap.

Södertörns Högskola: Företagsekonomi, Retorik

KI – Karolinska Institutet: Beroendetillstånd

Utbildningar & Kurser Coaching, MI – Motivational Intervju,  Art of Hoasting, Fullbordad kommunikation, Certifiering i Sorgbearbetning, Trauma kompetens: Somatic experiencing, T.R.E. Mindfulness, Energy Balancing Program, Sensomotorisk rörelseträning, Dans, Vedic Art mfl…

UPPDRAG & SAMARBETEN

Stockholm stad, Destination Södertälje/Träffpunk Tälje/Turistinformation, KTH, Stockholms Läns Sjukvårdsområde: SLSO  (Psykiatri, Primärvård, BUP, Hälsa & Habilitering, Geriatrik). Haganäs LSS, Advisor, RSS (LSS), Socialtjänsten, SLL – Sörmlands Läns Sjukvårdsområde, Trosa Vårdcentral, Trosa kommun, Södertälje Turistbyrå, Försäkringskassan,  Arbetsförmedlingen, Jobbtorg Stockholm, Camfil, Adapto, Ekgården, Åby Kulle, Sundsvalls kommun, KOM, Skillebyholm, Stensunds Folkhögskola, Kommunalarbetarförbundet, Hellebybod, KFG, IHH, Hälsa Södertälje!, Excellera, End Ecocide Sweden. Pershagenskolan Södertälje, Stensund Folkhögskola, Waldorfskola.

…samt privatpersoner, vuxna och unga i förändring

IDEELLA ENGAGEMANG OCH UPPDRAG:

Klimatvandring 2023 https://www.facebook.com/Klimatvandra2023

Edda Sverige http://www.eddasverige.se

FÖRädla   Förändringar utanför ramen inom det genuina fältet.

Swedish delegate in: ”The Council of European Grandmothers”  http://www.councileugrandmothers.eu/about-us.html

Initiativtagare 2014 Landsbygdsutvecklings projekt: ”Vardagsrummet” – Ett blomstrande Mörkö/Mörköbygden –  Utveckling lokalt, hållbart och visionärt.

Beteendeloop och kulturella mönster

  • Hur får man igång en ‘beteendeloop’ även där stort motstånd finns i oss människor, i organisationen som system eller i samhället i stort?
  • Hur får man sedan cirkulationen i förändrings- eller beteendeloopen så att den inte viker av utan håller igång ett flöde som tar oss igenom loopens alla nivåer och leder oss fram till den förändring som är önskad?
  • Hur kan vi människor relatera sundare till varandra, vår uppgift och genom det i ett större perspektiv, relatera till omvärldens flöde, behov och rytm i den livsmiljö eller den natur som vi alla är en del av?
  • Hur kan människors liv likväl som en organisation i högre grad bli resilient och självreglerande?
  • Hur kan företag eller samhällen bli mer inkluderande och förenkla samarbeten över gränser?
  • Hur kan breda samarbeten eller mer konkreta enheter klara samhällets uppdrag enklare och med mindre medel?

Dessa frågetecken är några av de hon rätar ut och har undersökt på flera sätt genom sitt yrkesliv, projekt och ideella ‘pro bono’ engagemang. Född nyfiken och den har också lett henne till att undersöka teorier och synsätt inom olika läror från olika hörn i landet och i världen.

Hon har under flera år också undersökt samarbetet och uppdragets nycklar med myndigheternas, skolors och idéburen verksamhet och dess överlappande uppdrag. Identifierat länkar och kedjor inom/mellan dem samt flöden, brytpunkter, motstånd, balanspunkter och öppna fält och nått goda resultat i de många projekt som hon har fått förmånen att leda.

ETT NYFIKET LUGN

Madeleine har också med sitt lugn och sitt metodiska och noggranna arbete klivit in som handledare och samtalsledare då det uppstått svåra kriser eller behov av försoningsprocesser.

CREATE – Att kreativt och lyhört forma resilienta livsmiljöer och utvecklingsmodeller

Hon har också haft möjligheten att vara ledare för en del lite komplexa och annorlunda samarbetsprojekt. Kluriga frågor och otippade samarbeten är något som stimulerar hennes nyfikenhet lite extra. Hur grupper bibehåller sitt flow och en hållbar balans i förändring och hur ledarskap kan stärkas och utvecklas genom svårigheter och förändringsloopar.Reflektion

”När jag sitter och betraktar det spännande utvecklingsarbete, facilitering och samskapande jag har fått vara med om då blir jag glad och inspirerad att göra mer. Samarbete mellan de lika och de olika är en kreativ och dynamisk process som är oändligt berikande att vara i. Vi behöver öka förmågan att klara av mer av samarbeta över kulturella-/yrkes-/åldersgränser både i våra liv, organisationer och i världen. Vi lever i en ”diversity world” vilket är en ovana men en otrolig tillgång för den som gör det till en möjlighet. Med uppväxt i Södertälje så har jag en livslång erfarenhet av detta.

Vi behöver också en ökad relationell kompetens och medvetenhet hos människor, det är ju i det mellanmänskliga som allt sker. Det är här käppar fastnar i hjulen eller fantastiska flow uppstår. Den relationella förmågan påverkar också på samma sätt människans relation till naturen och den livstråd vi alla är beroende av – klimatet.

Här i det vida fältet kan jag med lätthet använda mina olika nycklar och erfarenheter. För egentligen handlar allt om just om en och samma sak – om relationen och balansen mellan allt som lever, allt vi gör och allt vi möter.”


What FOOTPRINT do you want to leave behind?

mail: madeleine@morko.se

TEL: +46738461932

%d bloggare gillar detta: