Organisation

madeleine@morko.se

INTENTION

Tillsammans med dig/er leda stegen till ett bra och hållbart flöde som stödjer verksamhetens grunduppdrag i samklang med framtiden.

Samtal/Coaching

Konsultation

Handledning

Förändringsledning

Kulturbygge

Krisvägledning

Personligt och professionellt ledarskap

Grupputveckling

Mentorskap

Co Creation – samarbete


individ/team/ledarskap/organisation

UPPDRAG

Uppdragen skiftar inom näringsliv-, myndighet- och samhällsutveckling med olika former av; utvecklingsarbete, konsultation, coaching, handledning och förändringsledning.

CO CREATION

Samarbeten över yrkes-, kultur-, organisations- eller samhällsgränser är något jag tycker om att arbeta med och har lång erfarenheter av. Att skapa nya flöden där olikas uppdrag eller kulturer kan föras samman till ett flöde, ett gemensamt uppdrag och en gemensam intention.

Ovanliga eller otippade samarbeten gör mig extra nyfiken. När olikheter möts och samskapar blir det hållbara, det nyskapande och den mest innovativa ytan tillgänglig.

Hur får man det mångfaldiga, det olika att fungera tillsammans? Jag hjälper dig gärna med just detta; att få upp flödet och få tillgång till hela vidden i ett samarbete. Få möjlighet att se vad som sker när diversitet blir en tillgång och sätter fart framåt. 

BETEENDE FÖRÄNDRING

Beteendelooping (individ/grupp/org/samhälle)beteendeteori och praktik som hävstång i ett utvecklingsarbete.

Hur får man till den beteendeförändring  man önskar, i en grupp eller i en organisation? 

Hur gör man för att inte föda motstånd utan tilltala viljan till förändring och föra ut flödet just i den riktning som blir riktigt bra? Ja, hur löser man upp blockerande hinder?

Vilken kommunikation och konversation behövs för att beteenden i en grupp skall förändras snabbare och övergångar gå mer ”smärtfritt”?

Går du omkring med de här frågorna eller liknande frågor så kan jag hjälpa dig/er att hitta svaren eller hjälpa dig att hitta vilka processverktyg man kan använda för att få upp flödet i en förändringsprocess eller få en beteendeloop att fullfölja sin process. 

FÖRELÄSARE, FACILITATOR & HOST

Jag föreläser, faciliterar dialoger och möten samt leder samtal, sammankomster och brobygge.

PEDAGOGIK

För mig är pedagogik magi och en otroligt finstämd viktig nyckel i ett förändringsarbete. Psykologin behöver man också ha koll på när man jobbar med förändring tillsammans med människor. Människor och hur de relaterar till varandra och till uppdraget är kittet/fundamentet och de som gör det möjligt.

Hur kan man mer noggrant och i sin helhet använda sig av pedagogiska processer i förändringsarbete eller bästa använda dem för förändring, utbildning, bildning, lärande?

MILJÖDESIGN

Jag har genom åren också arbetat med inredning och miljödesign (fysisk och social miljö) och tar ibland emot uppdrag att utforma och designa miljöer (både socialt och estetiskt) där jag också får använda mitt kreativa öga som gillar att skapa balans mellan former, färger, människor och flöden i en arbetsmiljö, verksamhet.

Ibland kan man behöva gå den vägen och jobba med det gemensamma rummet som sedan formar nya jobbkulturer och möjliggör för förändringsprocesser och attitydförändringar enklare den vägen.

NÄTVERK

Jag älskar mixen av olika uppdrag. Kring mig har jag också ett mångfacetterat nätverk av kollegor som samarbetar då uppdraget behöver breddas med fler hantverk och kompetenser.

Svar och lösningar finns alltid där och väntar på att bli upptäckta.
How do you want to LEAD your life or your team?
What kind of environment and culture do you want to CREATE?

välkommen!

%d bloggare gillar detta: