Tjänster Organisation

Birgitta Madeleine Söderström

INTENTION

Jag vill verka för balans, för resiliens och tillsammans med dig skapa ett rent flöde i er arbetsmiljö och produktionssystem. Utveckla en kultur där både den gemensamma och den enskilda, den inre och en yttre miljön och kommunikationen harmonierar i ett bra flöde.

Samtal/Coaching

Konsultation

Handledning

Krisvägledning

Gränsöverskridande samarbeten

Personligt och professionellt ledarskap

Grupputveckling

Förändringsledning

Mentorskap

individ/team/ledarskap/organisation

UPPDRAG

Uppdragen skiftar inom näringsliv-, myndighet- och samhällsutveckling med olika former av; konsultation, coaching, handledning och förändringsledning.

CO CREATION

Samarbeten över yrkes-, kultur-, organisations- myndighet- eller samhällsgränser är något jag tycker om att arbeta med och har lång erfarenheter av. Att skapa ny flöden där olikas uppdrag kan föras samman till ett flöde, ett gemensamt uppdrag. Ovanliga eller otippade samarbeten gör mig extra nyfiken. När olikheter möts och samskapar blir det hållbara, det nya och den mest innovativa ytan tillgänglig. Men hur får man det mångfaldiga, det olika att fungera tillsammans? Jag hjälper dig gärna med just detta; att få upp flödet och få tillgång till vidden i en ”gemensam intelligens” samarbete och få se vad som sker när diversitet blir en tillgång och sätter fart framåt. 

BETEENDEFÖRÄNDRING

Beteendelooping (individ/grupp/samhälle), beteendeteori och praktik som hävstång i ett utvecklingsarbete. Hur får man till den beteendeförändring  man önskar, i en grupp eller i en organisation?  Vilken kommunikation och konversation behövs för att beteenden i samhället eller i en grupp skall förändras snabbare och övergångar gå mer smärtfritt? Och hur gör man för att inte föda motstånd utan tilltala viljan till förändring och föra ut flödet just i den riktning som blir riktigt bra? Hur löser man upp motstånd? Går du omkring med de här frågorna eller liknande frågor som handlar om beteenden, handlingar, val, kommunikation, kulturbygge så kan jag hjälpa dig/er att hitta svaren eller hjälpa dig att hitta vilka processverktyg man kan använda för att få upp flödet i en förändringsprocess eller beteendeloop. 

FÖRELÄSARE , FACILITATOR & HOST

Jag föreläser, faciliterar dialoger och möten samt leder samtal, sammankomster och brobygge.

PEDAGOGIK

  • Pedagogik är magi! Hur kan man använda sig av pedagogiska processer i förändringsarbete eller bästa använda dem för utbildning, bildning, lärande.
  • Socialpedagogik är en viktigt nyckel i den samhällsförändringen vi behöver nu. Hur kan man använda den som hävstång och dess positiva påverkan och inverkan på samhälle/grupp/individ. Utbildning och handledning i socialpedagogik och förändringsprocesser i fält där människor är en del av förändringen. Individ/grupp/samhälle.

MILJÖDESIGN

Jag har genom åren också arbetat en hel del med inredning och miljödesign (fysisk och social miljö) och tar ibland emot uppdrag att utforma och designa miljöer (både socialt och estetiskt) där jag också får använda mitt kreativa öga som gillar att också skapa balans mellan former, färger, människor och flöden i en arbetsmiljö, verksamhet.

NÄTVERK

Jag älskar mixen av olika uppdrag. Kring mig har jag också ett mångfacetterat nätverk av kollegor som samarbetar då uppdraget behöver breddas med fler hantverk och kompetenser.

Svar och lösningar finns alltid där och väntar på att bli upptäckta. Välkommen att kontakta mig så hjälps vi åt att hitta dit där allt fungerar och räcker till!
madeleine@morko.se
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img-2394.jpg

How do you want to LEAD your life or your team?

Where do you want to GO?

How OFTEN do you smile?

What FOOTPRINT do you want to leave behind?

What kind of environment and culture do you want to CREATE?

#samtal #samarbete #brobygge #förändringsledning #relationellutveckling #handledning #förändring #beteendeloop #beteende #liv #hälsa #balans #miljöutveckling #resiliens #glädje

madeleine@morko.se

välkommen!

%d bloggare gillar detta: