HOME

Tillsammans skapar vi ett hållbart flöde i de livssystem

och de miljöer som är viktiga för dig (er)

Jag möter människor i:

  • Privata livet
  • Verksamhet/organisation
  • Idéburen verksamhet
Foto: Alina Berkovskaia

ORGANISATION

Handledning – Coaching – ledarskap – Utveckling & förändringsledning
– Miljö & residens – Fysisk/social kultur & miljöutveckling

SAMHÄLLE

Kulturbygge – brobygge – samarbete
– samtalsledning – facilitering
– projektledning –
System – Modellutveckling

INDIVID – GRUPP

Samtal – relationell utveckling – beteendelooping
Liv – hälsa – balans – flöde – resiliens – glädje
Sorgbearbetning – kris – trauma
LÄS MER HÄR:
OM MIG
TJÄNSTER ORGANISATION
TJÄNSTER PRIVATPERSONER
KONTAKT
BLOGG

MORE INFORMATION here: ENGLISH

How do you want to LEAD your life or your team?


Where do you want to GO?


How OFTEN do you smile?


What kind of environment and culture do you want to CREATE?


What FOOTPRINT do you want to leave behind


I work on many different assignments. Few days are the same, but overall, it’s all about how to create and maintain:Resilience – Flow – and Balance.

mail:madeleine@morko.se