individ/par/grupp

PRIVAT

Samtal

Konsultation

Relationell utveckling

Krisvägledning

Kris/Trauma

Sorg – Förluster

Livet & Hälsan

PRIVAT KONSULTATION

När du vill identifiera och rensa det som blockerar flödet, det som hindrar dig från att leva livet på ditt unika sätt.

  • Skapa balans i relationen till dig själv/till andra.
  • Stöd och vägledning genom en förändring
  • Identifiera en ny inriktning i ditt livet/arbete/din verksamhet
  • Identifiera samband och hur de påverkar dig, dina val och din livsmiljö
madeleine@morko.se

ORGANISATION NÄRINGSLIV/SAMHÄLLE

Samtal/Coaching

Konsultation

Handledning

Krisvägledning

Personligt och professionellt ledarskap

Grupputveckling

Förändringsledning

Mentorskap

individ/team/ledarskap/org

UPPDRAG

Uppdragen skiftar inom näringsliv-, myndighet- och samhällsutveckling med olika former av; konsultation, coaching, handledning och förändringsledning.

CO CREATION

Samarbeten över yrkes-, kultur-, organisations- myndighet- eller samhällsgränser är något jag tycker om att arbeta med och har lång erfarenheter av. Ovanliga eller otippade samarbeten gör mig extra nyfiken. När olikheter möts och samskapar blir det hållbara, det nya och den mest innovativa ytan tillgänglig. Men hur får man det mångfaldiga, det olika att fungera tillsammans? Jag hjälper dig gärna med just detta; att få upp flödet och få tillgång till vidden av en ”gemensam intelligens” när den sätter fart framåt. 

BETEENDE

Beteendeförändring (individ/grupp/samhälle), beteendelooping, beteendeteori och praktik som hävstång i ett utvecklingsarbete. Hur får man till den beteendeförändring  man önskar, i en grupp eller i en organisation?  Hur gör man för att inte föda motstånd utan tilltala viljan till förändring och just i den riktning som blir riktigt bra? Går du omkring med de här frågorna eller liknande frågor som handlar om beteenden, handlingar, val, kulturbygge så kan jag hjälpa dig att hitta dina svar eller hjälpa dig att hitta vilka processverktyg man kan använda för att få upp flödet i en förändringsprocess eller beteendeloop. 

FÖRELÄSARE , FACILITATOR & HOST

Jag föreläser, faciliterar dialoger och möten samt leder samtal, sammankomster och brobygge.

PEDAGOGIK

  • Pedagogiska processer, utbildning, bildning, lärande.
  • Socialpedagogikens som hävstång och positiva påverkan och inverkan på samhälle/grupp/individ. Utbildning och handledning i socialpedagogik och förändringsprocesser i fält där människor är en del av förändringen. Individ/grupp/samhälle.

MILJÖDESIGN

Jag har genom åren också arbetat med inredning och miljödesign (fysisk och social miljö) och tar ibland emot uppdrag att utforma och designa miljöer (både socialt och estetiskt) där jag också får använda mitt kreativa öga som gillar att skapa balans mellan former, färger, människor och flöden i en arbetsmiljö, verksamhet eller i ett hem.

NÄTVERK

Jag älskar mixen av olika uppdrag. Kring mig har jag också ett mångfacetterat nätverk av kollegor som samarbetar då uppdraget behöver breddas med fler hantverk och kompetenser.

INTENTION

Jag vill verka för balans, resiliens och skapa ett rent flöde i våra produktions- och livsmiljöer. En miljö där en inre och en yttre miljö är i samklang.

Svar och lösningar finns alltid där och väntar på att bli upptäckta. Välkommen att kontakta mig så hjälps vi åt att hitta dit  där allt fungerar och räcker till!
madeleine@morko.se

How do you want to LEAD your life or your team?

Where do you want to GO?

How OFTEN do you smile?

What FOOTPRINT do you want to leave behind?

What kind of environment and culture do you want to CREATE?

#samtal #samarbete #brobygge #förändringsledning #relationellutveckling #handledning #förändring #beteendeloop #beteende #liv #hälsa #balans #miljöutveckling #resiliens #glädje