HOME

Tillsammans skapar vi balans och ett hållbart flöde i de livssystem och de miljöer som är viktiga för dig (er).

Jag möter människor både i

– det privata livet

– yrkesmässig verksamhet/organisation

– idéburen produktion


INDIVID – GRUPP – ORGANISATION – SAMHÄLLE


Samtal – coaching – relationell utveckling – sorgbearbetning – miljö & residens

Ledarskap – handledning – förändringsledning – kulturbygge & beteendelooping

Kulturbygge – brobygge – samarbete – cocreation – miljöutveckling – resiliens

Liv – hälsa – balans – flöde – resiliens – kris – trauma – glädje


How do you want to LEAD your life or your team?


Where do you want to GO?


How OFTEN do you smile?


What FOOTPRINT do you want to leave behind?


What kind of environment and culture do you want to CREATE?